อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Accessories)

อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ (mobile phone accessories)

วัสดุ : พลาสติก
โลโก้ : สกรีนฟรี 1 สี 1 ตำแหน่ง
บรรจุภัณฑ์ : กล่องกระดาษต่อหนึ่ง

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ที่พ่วงกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ (mobile phone accessories) ในรูปแบบต่างๆ จึงเกิดขึ้น อาทิ แป้นแหวนติดหลังโทรศัทพ์มือถือเพื่อให้หน้าจอตั้งขึ้น เพิ่มความสะดวกในการดูหน้าจอ สายชาร์ทไฟที่ใช้ได้กับหัวชาร์ทโทรศัพท์แบบต่างๆ