ชุดปากกา (Set 5 in 1)

ชุดปากกา (Set of Pen 5 in 1)

ปากกาพลาสติกเป็นสินค้าพรีเมี่ยมทีนิยมในการสั่งทำ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ โลโก้ และเอกลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ด้วยเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดทำได้ในปริมาณที่มากและใช้งบน้อย จึงเหมาะในการทำเพื่อโปรโมทองค์กรและแจกบุคคลากรในบริษัท และบุคคลทั่วไป